elevatorFöretag som arbetar med grovt material som behöver transporteras, som exempelvis grus och sten från en utomhusindustri, varibland stenbrott ingår, har ett behov av kedjetransportörer för att maximera arbetets effektivitet. Vanliga skruvtransportörer går givetvis att använda om lyftet sker vertikalt. Man kan också använda elevatorer för att förflytta material uppåt.

Alla dessa maskiner har olika användningsområden och fungerar optimalt vid en specifik situation. Elevatorer har sin styrka i att de är energisnåla. Kedjetransportörer är oftast ett måste när risken för skador är hög. Vanliga transportband klarar visserligen av arbetet som ska utföras, men de går lätt sönder och måste bytas ut. Liknande rullband är inte heller så bra om produktionen ligger nere. Kapaciteten för dessa arbetsmaskiner mäts i ton per timme. Vanligtvis klarar dem av 1000 ton eller mer per timme, men det hänger helt på vilken maskin man köper och hur konstruktionen ser ut. De flesta grövre stenbrott kräver en anpassad maskinpark för att öka kostnadseffektiviteten och förbättra produktionsvolymen.

Alla dessa industrimaskiner har sina för- och nackdelar gällande den plats de tar i anspråk. Långa rullband tar i regel väldigt mycket plats på området. Om detta är ett problem kan de ersättas med exempelvis elevatorer, som är mycket platsbesparande.

Skruvtransportörer har faktiskt använts under väldigt lång tid. Den smarta skruvformen gör att material i princip lyfts rakt upp. I samband med val av skruvtransportör så krävs det att man beräknar längder och mått för att få den kapacitet som krävs för arbetet.

Till dessa maskiner krävs också service och underhåll. Det som ibland får bytas ut är exempelvis fjäderbrickor, som ser till att maskinen är i brukligt skick. Dessa har en skyddande effektiv på de delar av konstruktionen som utsätts för belastning.